1. ORAR DE FUNCȚIONARE

 • Clubul va funcționa zilnic, L-S, 11.00-23.00
 • Consiliul de Administrație va decide zilele în care clubul va fi închis pe perioada sărbătorilor legale, sărbătorilor publice, lucrări de întreținere, curățenie, sau alte motive care justifică nefuncționarea clubului.
 • Membrii vor fi informați cu privire la orarul de funcționare sau perioadele în care clubul va fi închis.
 • Solicitarea de închiriere integrală a spațiului de către un membru al clubului, dacă este aprobată va fi comunicată tuturor membrilor clubului pentru că duce la limitarea utilizării clubului de către aceștia.

2. REGULI DE CONDUITĂ

 • Membrii trebuie să se comporte civilizat în cadrul clubului într-o manieră care să nu provoace disconfort, inconveniențe sau enervări celorlalți membri
 • Discuțiile din cadrul clubului sunt și rămân confidențiale; este interzisă propagarea discuțiilor avute în club între membri, sau discuțiile altor membri care un fost doar auzite. Fiecare membru este responsabil pentru informațiile pe care le împărtășește în club sau / și în afara acestuia.
 • Fiecare membru este răspunzător pentru comportamentul său în relație cu ceilalți membri și cu personalul angajat.
 • Membrii sunt responsabili pentru conduita oaspeților pe care îi însoțesc în club; trebuie să se asigure că atât ei, cât și oaspeții lor părăsesc spațiul în liniște, fără a deranja ceilalți membri sau vecinii spațiului în care clubul își desfășoară activitatea.
 • Vizitatorilor și aparținătorilor membrilor li se va permite accesul în Club fără a fi însoțiți de unul dintre membri clubului, pe baza unei invitații unice, după ce li s-a adus la cunoștință Regulamentul de ordine interioară a Clubului. Membrii care au făcut invitația sunt responsabili pentru comportamentul vizitatorului și aparținătorului recomandat și pentru notele de plată și facturile vizitatorilor, dacă acestea rămân neplătite.
 • Toate facturile și notele de plată trebuie să fie decontate integral înainte de a părăsi spatiul.

3. AFILIERI

 • THE CLUB nu este o entitate afiliată politic și nu se va implica în susținerea niciunui partid sau organizație afiliată politic.
 • În cadrul clubului este interzisă desfășurarea campaniilor politice de orice natură,
 • Afilierile politice ale membrilor nu reprezintă poziția oficială a Clubului
 • Membrii clubului care fac parte din partide politice nu pot emite în spațiul public afirmații în numele Clubului și nu pot menționa Clubul în discursurile lor politice.

4. ÎNCHIRIEREA INTEGRALĂ A CLUBULUI

 • Membrii pot solicita închirierea integrală a spațiului Clubului, pentru evenimente personale; cererea va fi analizată și aprobată în funcție de disponibilități.
 • Închirierea se face pentru o dată fixă cu un program orar stabilit anterior, dar care nu poate să depășească orarul de funcționare a Clubului decât cu aprobarea scrisă a Managerului Clubului.
 • Spațiul se consideră închiriat după achitarea taxelor aferente cererii de închiriere.
 • În cazul petrecerilor private, membrii pot solicita meniuri speciale de mâncare și băuturi, diferite de cele din meniul uzual al clubului. Prețul acestora va fi calculat de către Managerul Clubului și comunicat către membrii solicitanti.
 • În cadrul evenimentelor private nu se pot aduce preparate gastronomice din afara Clubului, decat dacă bucătăria care deservește Clubul nu le poate produce intern. Pentru produsele aduse din afara Clubului acesta nu își asumă responsabilitatea de calitate; producătorul lor trebuie să emită un certificat de conformitate, care să însoțească produsele la livrarea către Club, in conditiile legii / reglementarilor sanitare si sanitar-veterinare etc.
 • Pentru băuturile care vor fi aduse din afara Clubului și consumate în cadrul Clubului se va achita o taxă de dop, taxă care trebuie să acopere serviciile prestate de către locație: răcire, aerare, servire etc.
 • Consumul de substanțe ilegale este strict interzis în cadrul Clubului, iar orice membru, oaspete sau vizitator aflat în posesia unor astfel de substanțe va fi evacuat și raportat la poliție.
 • Orice membru găsit vinovat de consumul sau aducerea substanțelor ilegale în spații sau al cărui oaspete este găsit vinovat de astfel de fapte, își va încheia calitatea de membru cu efect imediat.
 • Niciun membru nu poate aduce mâncare sau băutură în spații fără permisiunea scrisă prealabilă a Clubului sau a reprezentantului acestuia.
 • Niciun membru nu are dreptul la rambursarea unei părți din taxa de înscriere sau abonament în cazul închirierii integrale a spațiului de către un alt membru.

5. REZERVAREA SPAȚIILOR / ZONELOR

 • Membrii pot solicita rezervarea diverselor spații și zone ale Clubului, pentru întâlniri sau evenimente personale; cererea va fi analizată da catre management și aprobată în funcție de disponibilități.
 • Doar membrii pot rezerva spații / zone ale Clubului; oaspeții sau vizitatorii nu se vor putea bucura de astfel de facilități.
 • Spațiile pot fi rezervate pe o durata stabilită de timp, într-un interval orar fix, stabilit și aprobat de către Managerul Clubului.
 • Rezervarea și utilizarea spațiilor și zonelor Clubului se poate face exclusiv în orarul de funcționare a Clubului.
 • Membrii pot, prin acord prealabil cu conducerea Clubului, să organizeze petreceri private în zonele rezervate.
 • Clubul poate închide o zona pentru petreceri sau întâlniri private pentru o perioadă agreată de timp, cu conditia sa nu fie deranjata activitatea in restul spatiului.
 • Niciun membru nu are dreptul la rambursarea unei părți din taxa de înscriere sau abonament în cazul restricționării accesului acestuia în zonele rezervate.

 

6. PARTICIPAREA LA EVENIMENTELE CLUBULUI

 • Participarea la evenimentele Clubului se face doar pe bază de rezervare anterioară la evenimentele gratuite, sau pe baza rezervarii si plății taxei de participare la evenimentele cu plată.
 • Membrii pot rezerva / achita participarea pentru ei și oaspeții lor. Plata taxei de participare la evenimentele cu plată se face, după confirmarea rezervării, indiferent dacă persoana a participat sau nu la evenimentul respectiv
 • Participarea la evenimentele gratuite sau la cele cu plată nu sunt transferabile către Vizitatori, iar numărul de Oaspeți poate fi limitat în funcție de cererile de participare ale membrilor Clubului. Membrii clubului au prioritate la înscriere cu condiția să-și exprime intenția în termenul indicat în invitație.
 • Participarea membrilor și a oaspeților la evenimente se face respectând codul vestimentar specificat în descrierea evenimentului.
 • Membrii și oaspeții au obligatia să ajungă la eveniment la ora indicată, pentru a nu perturba desfășurarea acestuia.

7. UTILIZAREA TELEFOANELOR ȘI A ALTOR DISPOZITIVE ELECTRONICE

 • Utilizarea telefoanelor mobile este permisă în întregul Club cu următoarele restricții:
  • Membrilor li se cere să utilizeze modul silențios, de întâlnire sau vibrație pentru a evita neplăcerile față de celelalte mese; este indicat ca conversațiile telefonice să se facă pe un ton care să nu deranjeze celelalte persoane din încăpere, sau în spațiile puse la dispoziție de către Club pentru a oferi intimitate
  • Membrii care folosesc telefoane mobile, computer, tabletă, laptop sau alte dispozitive similare, care provoacă disconfort celorlalți membri și oaspeților lor, pot fi solicitați să utilizeze alte spații puse la dispoziție de Club, unde nu deranjează.
 • Echipamente audio personale pot fi utilizate, cu condiția să nu fie auzite de alți membri.
 • În timpul evenimentelor telefoanele mobile vor fi puse pe modul silențios; nu se vor realiza convorbiri telefonice în spațiul în care se desfășoară evenimentul; persoanele care doresc să utilizeze telefoanele, se vor retrage în alte spații ale clubului astfel încât să nu perturbe evenimentele.

8. COD VESTIMENTAR

 • Membrii și oaspeții lor trebuie să fie îmbrăcați corespunzător în Club, indiferent de zonă. Standardul minim acceptat este smart-casual pe parcursul zilei și minim sacou cu cravată pentru seară (domni), respectiv rochie/fustă (doamne)
 • Nu se admite intrarea în club în îmbrăcăminte sport.
 • Personalul își rezervă dreptul de a refuza accesul în Club în cazul în care se consideră că standardul de îmbrăcăminte este inadecvat.
 • Gecile, hainele lungi, paltoanele trebuie depuse la garderobă; nu este permis accesul cu ele în spațiile și zonele Clubului.
 • Bagajele mari trebuie lăsate la garderobă; nu este permis accesul cu ele în spațiile și zonele Clubului.
 • Se va respecta Codul de îmbrăcăminte pentru evenimentele Clubului, conform detaliilor fiecărui eveniment; Clubul își rezervă dreptul de a împiedica accesul membrilor și a oaspeților acestora dacă nu sunt respectate cerințele de participare.

9. FOTO & VIDEO

 • Este interzisa fotografierea si/sau filmarea in cadrul Clubului, cu exceptia personalului autorizat de catre management.
 • Difuzarea de fotografii si/sau inregistrari video realizate in interiorul Clubului fara acordul managementului sau al celorlalti membri ai clubului poate duce automat la excluderea membrului vinovat/responsabil.
 • Fiecare membru va comunica Clubului disponibilitatea de a fi fotografiat sau filmat în cadrul Clubului, de catre personalul autorizat de catre management.
 • Conducerea clubului, cât și ceilalți membri ai Clubului, vor trebui să respecte disponibilitatea membrilor de a fi fotografiați sau filmați.
 • Realizarea de fotografii și inregistrari video nu este permisă decât cu acordul scris al Managerului Clubului
 • Realizarea de fotografii, transmisii live sau filmări și postarea lor pe canalele Social Media, în cadrul evenimentelor Clubului, se poate face doar dacă nu apar și alți membri ai clubului sau oaspeții acestora în cadre.

10. UTILIZAREA IDENTITĂȚII VIZUALE A CLUBULUI

 • Pentru a utiliza identitatea vizuală a THE CLUB, membrii trebuie să primească un acord scris de la Consiliul de Administratie al Clubului
 • Identitatea vizuală a THE CLUB trebuie utilizată conform manualului de brand si doar dupa aprobarea prealabila.
 • Membrii care utilizează identitatea vizuală a THE CLUB, fără acord scris, sau aduc prejudicii imaginii clubului prin folosirea în contexte dezavantajoase, vor primi sancțiuni din partea Clubului, care pot duce pana la excludere.